Tarkvara lahendused

OCAD – nutikas tarkvara kartograafias ja topograafias

OCAD on tarkvara erinevat tüüpi kaartide koostamiseks ( nt topograafilised kaardid, linnakaardid, matka- ja rattaradade kaardid, interneti kaardid). Kartograafias vajalikud joonestamise ja redigeerimise tööriistad, nagu näiteks kaardi sümbolite redigeerija, Bezier’i kurv, joone haaramine-snäppimine, georeferentseerimine, DEM (Digital Elevation Model) jne. Samas, OCAD on rohkem kui lihtsalt kaardijoonestustarkvara. OCAD pakub tarkvarapaketti tootmaks ükskõik milliseid kaarte järgmiste võimalustega: andmete kogumine, nende import ja eksport, DTP (Desktop Publishing) ja internetikaartide koostamine.

OCAD 12 Mapping Solution
OCAD 12 Professional
OCAD 12 ThematicMapper
OCAD 12 Orienteering
OCAD 12 Starter
OCAD 12 Course Setting

DESKIS tarkvara metsafirmadele, metsaomanikele ja -ühistutele

Deskis on tarkvaraettevõtte, mis on spetsialiseerunud peamiselt geoinfosüsteemidele ja metsanduslikule tarkvarale. Deskisel on pakkuda kaarditarkvara nii metsahalduseks, mis on mõeldud metsaomanikele ja metsaühistutele takseerimisandmete vaatamiseks ja metsamajandustööde planeerimiseks kui ka metsakorralduseks, mis on tehtud metsakorraldajale kavade koostamiseks, nende trükkimiseks ning Metsaregistrisse saatmiseks. Lisaks töötab Deskis välja mitmeid teisi tarkvaraaplikatsioone metsandusega seonduvatele isikutele, ettevõtetele. 

Metsahaldus
Metsakorraldus
Mapwork Harvester
Metsaeraldised

Eesti keeles